Срокове на историята

Феноменология

Феноменология

Феноменологията се различава от подхода на социалното действие по това, че отрича възможността за обяснение на социалното действие. Той акцентира върху вътрешната работа на човешкия ум и начина, по който хората класифицират и осмислят света около тях. Не се занимава с непринудените обяснения на човешкото поведение по същия начин, както другите перспективи. Феноменолозите се опитват да разберат значението на явленията или нещата, вместо да обясняват как са възникнали.

Общият подход, възприет от феноменологията, е тип знание, а не социологическа перспектива. Алфред Шуц беше първият, който се опита да обясни как феноменологията може да бъде приложена за развиване на прозрения в социалния свят.

Основният принос на Шуц беше да настоява, че начинът, по който хората класифицират и придават значение на външния свят, не е чисто индивидуален процес.

С любезното съдействие на Лий Брайънт, директор на шеста форма, англоевропейско училище, Ingatestone, Есекс


Гледай видеото: Само собои разумеющееся в феноменологии Георгии Чернавин (Може 2021).