Допълнително

Конференцията на Дъмбартън Оукс

Конференцията на Дъмбартън Оукс

Конференцията на Дъмбартън Оукс се проведе между август и октомври 1944 г. Основната цел на Dumbarton Oaks беше да обсъди възможностите за създаване на международна организация, която да поддържа световния мир след края на Втората световна война.

Всъщност в Dumbarton Oaks имаше не една среща, а поредица от срещи. На тези срещи присъстваха представители на Съветския съюз, Великобритания, САЩ и Китай. Структурата и формата на Организацията на обединените нации трябваше да бъдат обсъдени, въпреки че основният въпрос беше съставянето на Съвета за сигурност и какви са отношенията му с Лигата на нациите, която все още съществува.

Основният въпрос беше използването на ветото в Съвета за сигурност. Това трябваше да излезе наяве на срещата в Ялта и да продължи на конференцията в Сан Франциско от април до юни 1945 г.