Срокове на историята

Втората сесия на Трент

Втората сесия на Трент

Съветът е отзован в Трент за втората сесия през 1551 г. По настояване на Карл V протестантите са поканени да присъстват. Протестантите дойдоха с две искания:

1) Всички епископи трябва да бъдат освободени от клетва за подчинение на папството.

2) Авторитетът на съветите трябва да се превъзхожда над папството.

Очевидно това е неприемливо за Църквата, но втората сесия го обяви

  • трябваше да се поддържат поклонници и измислици
  • учението за транссубстантизацията беше потвърдено
  • общението и от двата вида беше осъдено, както и други аспекти на протестантския възглед за Евхаристията.

Това беше очевидна проницателност срещу протестантите и също доведе до увеличаване на абсолютната сила на папата. Втората сесия приключила през 1552 г. в резултат на срива на позицията на Чарлз Vs в Германия и заплашителния напредък на Морис от Саксония.