История Подкасти

Единичен прехвърлим глас

Единичен прехвърлим глас

Системата за единно прехвърлимо гласуване (STV), част от въпроса за пропорционалното представителство, се използва при изборите за Асамблея на Ирландия и Северна Ирландия, но не е част от британската избирателна система, която на национално ниво остава основана на първостепенна- Post.

STV е сложна система.

Избирателните райони връщат определен брой „победители“. Обикновено това е в района от 3 до 4.

Партия за избори може да предложи толкова кандидати, колкото харесва за избирателен район, стига да не надвишава максималния набор, т.е. не може да надвишава 4 за избирателен район, ако това е определената цифра.

Гласоподавателите имат толкова гласове, колкото има кандидати, и те подават своите гласове по реда на предпочитание.

Гласоподавателите могат да гласуват за кандидати от други партии и те могат да решат по свой ред предпочитания.

Местата в избирателен район се разпределят пропорционално на подадените гласове, като се вземат предвид втори, трети и други предпочитания на избирателите.

Избирателите имат огромен избор по тази система. Той може да благоприятства независимите кандидати.

STV насърчава партиите да изберат социално разнообразна група кандидати, за да увеличат максимално предпочитанията на избирателите.

STV предпочита малките партии и независимите. Следователно системата произвежда правителства без общи мнозинства, които могат да бъдат нестабилни. STV може да създава коалиционни правителства с доминираща партия, зависима от по-малките партии за своето оцеляване.