Филип III

1А страна в дълбок финансов хаос. Филип III наследява масивен кралски дълг, но продължава да управлява, сякаш парите не са предмет.
2А страна, изгубила чувството си за предназначение. Страна, която беше психически счупена след катастрофата в Армада от 1588 година.
3А държава, която далеч не беше обединено цяло.
4А страна, която вече не се разглежда от други европейски страни като основен участник в европейската дипломация.
5А страна, която не успя да удържи своята империя.
6А страна, която не се смяташе за военна сила.
7А правителство, което продължи да действа като че ли е основна сила, но не успя да види реалността, макар че това вероятно е резултат от самия крал, а не от други.


Гледай видеото: Philip II of Macedon 359 to 336 . (Може 2021).