История Подкасти

Екипаж на USS Farenholt (DD-332)

Екипаж на USS Farenholt (DD-332)

Екипаж на USS Farenholt (DD-332)

Тук виждаме офицерите и мъжете от унищожителя на класата Клемсън USS Фаренхолт (DD-332), седнал под моста й, вероятно през 1921 г. Тази снимка ясно показва колко тесни са тези разрушители!