Курс по история

Съдебно надмощие

Съдебно надмощие

Съдебното върховенство остава ключов въпрос в целия спектър на съдебната система. Би било лесно да се разглеждат висшите лордове на закона като върховни в британската политика. Това обаче няма да е така. Всяко правно решение на съдия, съдии, лордове на закона и т.н. може да бъде отменено с акт на Парламента. Това означава, че въпреки вероятното забавяне във времето, властта на демократично избран орган може да упражнява властта си над съдебната система. Освен това всяко решение на съдиите е ефективно само ако е прието както от правителството, така и от хората. В момента това се прави като конвенция - съдиите нямат начин да го наложат. Какво ще стане, ако правителството игнорира активно съдебно решение, тъй като не се съгласи с него? Какво биха направили тогава съдиите?

Също така самите съдии решиха, че правото на Обединеното кралство е подчинено на правото на ЕС в резултат на решението Factortame в Камарата на лордовете. В този случай съдебните органи в Обединеното кралство постановиха, че тяхната позиция на пълно правно ниво е по-ниска от тази на закона, решен в рамките на Европейския съюз.


Гледай видеото: Тема: Кога ще преборим банковото надмощие? Граждански контрол с Ангел Славчев (Може 2021).